Plataforma per la Llengua

El català està vetat per l’estat

Fes el test i descobreix el teu grau de discriminació lingüística

Comença el test

En el funcionament quotidià de les administracions espanyoles es produeixen moltíssimes discriminacions pel fet d’usar el català.

En més d’una ocasió, les víctimes d’aquestes discriminacions i vexacions il·legals no denuncien els casos per desconeixement o perquè tenen interioritzada com a normal una situació de subordinació dels parlants de les llengües minoritzades respecte a les persones que utilitzen llengües suposadament més fortes.

Un minut. 12 senzilles preguntes i seràs conscient del teu grau de discriminació.

Uneixte a Plataforma per la Llengua a:
www.plataforma-llengua.cat